ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554ปรากฏว่าร้านรุ่งเรืองการค้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงประกาศให้ร้านรุ่งเรืองการค้าเป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการดังกล่าว สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5304-1542 ต่อ 24
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2554
 • หมดเขต    23/03/2554
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294