ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องยก ขนาก 3,000 กก. - เกลียวแท่ง ขนาด 5/8 นิ้ว รวม 1 กลุ่ม
 •     กรมชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคาซื้อเครื่องยก ขนาก 3,000 กก. - เกลียวแท่ง ขนาด 5/8 นิ้ว รวม 1 กลุ่ม ของงานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลพินิจ ต.ขัวมุง ต.ท่ากว้าง ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ต.หนองช้างคืน ต.ประตูป่า ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5397-6622-23
 • หน่วยงาน    กรมชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   31/03/2554
 • หมดเขต    04/04/2554
 • อ่าน   403
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294