ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกถนนสายการเกษตร
 •     เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกถนนสายการเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลังเทศบาล ตำบลทุ่งต้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2554 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-312383
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2554
 • หมดเขต    19/04/2554
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294