ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง และอุโมงค์
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอนที่สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง และอุโมงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2554
 • หมดเขต    11/04/2554
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294