ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-8611-88563
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/04/2554
 • หมดเขต    28/04/2554
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294