ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสมทบเพื่อก่อสร้างเมรุบ้านแม่หอพระ
 •     ที่ทำการบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสมทบเพื่อก่อสร้างเมรุบ้านแม่หอพระ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5396-7100 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    ที่ทำการบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/04/2554
 • หมดเขต    03/05/2554
 • อ่าน   440
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294