ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลแม่แตง
 •     ที่ทำการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลแม่แตง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม www.Maetang.org หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-470050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    ที่ทำการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/04/2554
 • หมดเขต    29/04/2554
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294