ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และ www.gprocurement.go.th , www.maenjohn.go.th หรือ ติดต่อสอบถามหมายโทรศัพท์ 053-035282 , 053-035283
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/04/2554
 • หมดเขต    02/05/2554
 • อ่าน   429
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294