ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ
 •     โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 หรือดูรายละเอียดที่ www.lp-area๑.go.th หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5352-1996
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   21/04/2554
 • หมดเขต    03/05/2554
 • อ่าน   514
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294