ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.dent.cmu.ac.th หรือ ติดต่อสอบถาม 053-944418
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/04/2554
 • หมดเขต    29/04/2554
 • อ่าน   456
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294