ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนพืช/สัตว์ระบบปิด (โรงเรียนพืขระบบปิด)
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนพืช/สัตว์ระบบปิด (โรงเรียนพืขระบบปิด) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.pgrocurement.go.th หรือ ติดต่อสอบถาม 053-311392
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   21/04/2554
 • หมดเขต    22/04/2554
 • อ่าน   457
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294