ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโคงการเอนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโคงการเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนั้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5324-8577
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/04/2554
 • หมดเขต    03/05/2554
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294