ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนงานกองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.Gprocurement.go.th หรือ ติดต่อสอบถาม 053-4700050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/04/2554
 • หมดเขต    03/05/2554
 • อ่าน   529
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294