ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 •     โรงเรียนบ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน แต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-521747
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    3/05/2554
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294