ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจติเต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องอำนวนการและบริหารทั่วไป โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถาม 053-297520 , 053-860292
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    2/05/2554
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294