ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน ( ครั้งที่ 2 ) ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ จ.ลำพูน สอบราคารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน ( ครั้งที่ 2 ) ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมายน 2554 หรือ ติดต่อสอบถามทางหมายเลข 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    26/04/2554
 • อ่าน   470
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294