ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก้อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก้อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5328-0228 ต่อ 431-433
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    6/05/2554
 • อ่าน   454
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294