ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื่อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บ้านท่าศาลา ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื่อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บ้านท่าศาลา ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามไดที่ งานพัสดุ 0-5312-1002 ต่อ 201
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บ้านท่าศาลา ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    2/05/2554
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294