ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอนราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 •     โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน สอนราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-553768
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    2/05/2554
 • อ่าน   428
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294