ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
 •     โรงเรียนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5355-5460
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    6/05/2554
 • อ่าน   425
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294