ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร๋เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ
 •     โรงเรียนบ้นโทกน้ำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร๋เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่โรงเรียนบ้นโทกน้ำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5355-5380
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้นโทกน้ำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    2/05/2554
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294