ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนวัดหนองสมณะ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนวัดหนองสมณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5355-5123
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดหนองสมณะ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/04/2554
 • หมดเขต    10/05/2554
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294