ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคา จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.โครงการจัดซื้อวัสดุประปา 3.โครงการซ่อมแซมถนนสายสบเปิง - อ่างบวกโค้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5399-5043 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2554
 • หมดเขต    04/05/2554
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294