ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง , ประมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาแห้ง ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน จำนวน 45 ต้น
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง , ประมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาแห้ง ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน จำนวน 45 ต้น ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-259257-61
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2554
 • หมดเขต    02/05/2554
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294