ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดิเทคชั่น จำนวน 1 เครื่อง
 •     คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดิเทคชั่น จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-945296
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2554
 • หมดเขต    03/05/2554
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294