ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) จำนวน 37 ชุด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) จำนวน 37 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2554
 • หมดเขต    09/05/2554
 • อ่าน   532
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294