ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด
 •     โรงเรียนวัดบ้านดอน ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านดอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5357-2441 , 08-2392-2098
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านดอน ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/04/2554
 • หมดเขต    04/05/2554
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294