ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 ชุด 6 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 ชุด 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5354-1400
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    09/05/2554
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294