ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถยนต์บรรทุกนั่งขนาด 1 ตัน แบบ 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถยนต์บรรทุกนั่งขนาด 1 ตัน แบบ 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ / จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    10/05/2554
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294