ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน จำนวน 1 งาน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    20/05/2554
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294