ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชื่อผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-55356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294