ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยและห้องน้ำผู้พิการ จำนวน 1 รายการ
 •     ศลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยและห้องน้ำผู้พิการ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5344-6635-37 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    20/05/2554
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294