ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อได้ที่ งานคลังและพัสดุ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-943807
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    06/05/2554
 • อ่าน   428
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294