ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนั้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-826704 / 053-362272 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    23/05/2554
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294