ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 7
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการ ส่วนบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์ SME (ตึกแดง) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5324-5361 - 2 ต่อ 520
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294