ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องจ่ายกลาง ห้องน้ำ ผู้พิการ ห้องน้ำผู้ป่วยทั่วไป และทาสีอาคารสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ที่ รพ.สต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องจ่ายกลาง ห้องน้ำ ผู้พิการ ห้องน้ำผู้ป่วยทั่วไป และทาสีอาคารสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ที่ รพ.สต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5344-6635-37 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   468
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294