ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือเรียน) จำนวน 2 ชุด
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือเรียน) จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5328-3561-2 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294