ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องอำนวยการและบริหารทั่วไป โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-297520
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    19/05/2554
 • อ่าน   416
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294