ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง
 •     ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-282823
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    20/05/2554
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294