ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคางานปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2554
 • หมดเขต    18/05/2554
 • อ่าน   424
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294