ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ โครงการขุดปรับปรุงบ่อขยะ จำนวน 10 บ่อ , จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-8343 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/06/2554
 • หมดเขต    14/06/2554
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294