ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 5 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    07/06/2554
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294