ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 รายการ 2 ชุด
 •     โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 รายการ 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-3768
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านม้า สพฐ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    17/06/2554
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294