ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ รถยนต์นั่งตรวจการณ์ 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 และขายทอดตลาดเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    22/06/2554
 • อ่าน   610
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294