ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน ตู้เย็น , เครื่องปรับอากาศ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ และทำการขายทอดตลาดในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2866
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    16/06/2554
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294