ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    03/03/2554
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294