ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำหริ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำหริ จำนวน 100 ไร่ ของหน่วยการจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    14/06/2554
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294