ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าหวาย จำนวน 50 ไร่
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนน เจริญประเทศ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าหวาย จำนวน 50 ไร่ และจ้างเหมาปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่ ของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำฝาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนน เจริญประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560 ต่อ 208
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนน เจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    13/06/2554
 • อ่าน   401
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294