ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2192
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2554
 • หมดเขต    27/07/2554
 • อ่าน   413
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294