ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-4018
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2554
 • หมดเขต    19/07/2554
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294